Home Software addactis® IBNRS®

addactis® IBNRS®

EEN NIEUWE GENERATIE RESERVERINGSSOFTWARE ONDER ALGEMEEN AANVAARDE ACCOUNTANCY STANDAARDEN OP LOKAAL, INTERNATIONAAL EN SOLVENCY II-NIVEAU.

Het beoordelen van de reserve van een bedrijf voor toekomstige schade-uitkeringen en premies, en het inschatten van het aanwezige risico van het wegvloeien van claimreserves, zijn fundamentele elementen van het financiële beheer van elke algemene (her)verzekeraar.  Onze wereldwijd geprezen reserveringssoftware addactis® IBNRS®     biedt een eenvoudige omgeving die voldoet aan Solvency II voor alle deterministische en stochastische actuariële projecties. Met een paar klikken stelt deze software de gebruiker in staat om stap voor stap een volledige claimanalyse uit te voeren en om correlaties te detecteren tussen verschillende bedrijfsonderdelen.

Om te voldoen aan Solvency II pillar 2 en SOX-vereisten, is  addactis® IBNRS®  ontworpen om gebruikers te voorzien van een volledig auditpad en beveiligingschecks.

De nieuwe versie van onze  addactis® IBNRS®  –  software biedt de innovatieve stochastische Reversible-Jump Markov Chain Monte Carlo-methode, alsmede de methoden Munich Chain Ladder en Fisher Lange dynamische, waarmee het koploper blijft van actuariële reserveringsmethoden.

0Bezoek addactis ibnrs website