Home Software ADDACTIS® Closing

ADDACTIS® Closing

DE UITGEBREIDE GEÏNTEGREERDE SOFTWAREOPLOSSING OM HET AFSLUITENVAN REKENINGEN VOOR VERZEKERINGS- EN HERVERZEKERINGSBEDRIJVEN TE AUTOMATISEREN EN TE VERSNELLEN.

vert_c

Alleen een geïntegreerd systeem gebaseerd op een gecombineerd datamodel, dat het mogelijk maakt om het afsluiten van rekeningen en het financiële beheer te automatiseren tot en met de rapportageprocessen, kan naleving van huidige en toekomstige regelgevingvereisten (SOX, LSF, Solvency II, etc.) garanderen.

De ADDACTIS® Closing  oplossing is aanpasbaar aan alle mainframes van (her)verzekeraars en  stelt u in staat om de kenmerken van al uw technische boekhoudtoepassingen te bewaren. De specifieke kenmerken van de architectuur, die uitgebreide analyses mogelijk maakt per segment of zelfs per contract/verdrag, is een unieke aanwinst en biedt uw organisatie nauwkeurigere en efficiëntere controle. ADDACTIS® Closing  verbetert een krachtige en betrouwbare berekenings-engine, gekoppeld aan onbeperkte mogelijkheden voor het instellen van passende algoritmes en dynamische rekenformules. Het houdt rekening met specifieke functionaliteiten van de diverse boekhoudstandaarden en omvat de meest recente berekeningsmethoden.

INFO_ADDACTIS Closing Portrait_113x160

 

Infographic

 

Motion Design

bleu_v

De oplossing wordt gebruikt door talrijke verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen voor rekeningafsluiting die al gebruikmaken van gelijktijdige rapportering onder diverse standaarden (US GAAP, Zwitserse GAAP, Duitse GAAP, Solvency II GAAPS, IFRS, etc.). Dit is erg ingewikkeld met standaardtoepassingen.

In Naast de boekhoudfuncties genereert  ADDACTIS® Closing  toekomstige simulaties van technische rekeningen en onmiddellijk bruikbare rapporten voor strategische besluitvorming. De snelheid van de toepassing bespaart kostbare tijd tijdens afsluitingsprocessen en maakt het mogelijk de meest recente informatie te integreren. U kunt hierdoor beslissingen nemen gebaseerd op uitgebreide resultaten voor de definitieve afsluiting.

0MEEr informatie